SDPR-2017-0330006山东省工商局关于公布规范性文件清理结果和修订意见的通知

2017年11月21日 【字体: 打印 分享到:

鲁工商法规字〔2017〕6号

  省工商局规范性文件清理结果和修订意见已经省局局务会研究通过,决定继续有效的规范性文件40件,修订3件,失效3件,废止15件,现予以公布。修订规范性文件自公布之日起施行,有效期至2022年11月9日。

  附件:1.山东省工商局规范性文件清理结果

        2.山东省工商局规范性文件修订意见

                                                                              山东省工商行政管理局

                                                                                 2017年11月10日

   

山东省工商局关于公布规范性文件清理结果和修订意见的通知.pdf